0:00
0:00
Available only on Chrome.
Comenzi: play, next, previous, stop, replay, replay all

Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale

Societatea EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R S.A.

Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al paginii noastre de Facebook (denumită în continuare “pagina noastră”), ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.

Prezenta Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu pagina noastră. Aceste prevederi nu acoperă și situația concursurilor publicitare, pentru care vor exista regulamente specifice, de la caz la caz.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm noi datele dumneavoastră personale.

În privința colectării si prelucrării datelor dumneavoastră de către Facebook, asupra cărora noi nu avem control, vă rugăm sa consultați informarea Facebook, disponibilă la https://www.facebook.com/policy.php.

Această Notă de Informare nu acoperă situaţia prelucrării datelor în legătură cu accesarea link-urilor (de exemplu către articolele din website-urile noastre) postate pe pagina noastră de Facebook.

Atunci când accesaţi un link, acesta vă direcţionează către versiunea mobilă a unui website, unde veţi primi informaţii despre prelucrarea datelor dvs. prin mijloacele website-ului respectiv.
În cadrul paginii noastre prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
• în cazul în care trimiteţi un mesaj paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul) precum şi conţinutul şi data/ora acelui mesaj.
• în cazul în care comentaţi la o postare a paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul) precum şi conţinutul şi data/ora acelui comentariu;
• în cazul în care interacţionaţi cu conţinutul paginii noastre (like, share), putem vizualiza profilul dumneavoastră public (care include username-ul) şi reacţia avută. Atunci când interacţionaţi cu pagina noastră, Facebook prelucrează anumite date personale ale dumneavoastră, pe baza cărora ne pune la dispoziţie statistici agregate. Datele la care avem noi acces nu includ date personale în mod direct, ci sunt limitate la:
• numărul de click-uri pe datele de contact;
• numărul de vizualizări ale paginii;
• numărul de previzualizări ale paginii prin plasarea mouse-ului deasupra numelui paginii (hover);
• numărul de aprecieri ale paginii;
• numărul de persoane cărora le-a fost afişat conţinut din pagină;
• numărul de recomandări ale paginii efectuate de persoane; • numărul de interacţiuni cu conţinutul paginii (like, share, comment, etc)
• numărul de vizualizări al videoclipurilor de pe pagină pentru mai mult de 3 secunde;
• numărul de fani;
• numărul de persoane care vizualizează campaniile noastre promoţionale.

De asemenea, atunci când ne personalizăm audienţa postărilor sau a campaniilor noastre publicitare pe Facebook, setăm categorii de interese care vă pot include.

Datele care pot fi colectate și prelucrate prin intermediul Facebook, în vederea acestei personalizări sunt determinate de Facebook fără implicarea noastră, putând include vârsta, sexul, ocupația, istoricul interacţiunilor, date despre lifestyle, achiziții de produse si servicii online, şi altele potrivit politicii Facebook. Aceste date sunt colectate și prelucrate de către Facebook, însă noi nu avem acces decât la încadrarea în categoriile stabilite deja de Facebook.

Despre această colectare și prelucrare puteţi citi în informarea proprie Facebook. Aceste date sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a ne promova brandul şi activitatea, precum şi pentru a putea dovedi, dacă ne este necesar, corespondenţa cu dumneavoastră. Datele sunt păstrate pentru întreaga perioadă cât pagina noastră este deschisă.

Trebuie să înţelegeţi că toate aceste date, şi altele în plus, sunt disponibile la orice moment pentru Facebook, în calitate de deţinător al platformei (şi implicit operator al datelor dumneavoastră personale). Pentru detalii referitoare la prelucrările efectuate de Facebook, accesaţi nota sa de informare privind prelucrarea datelor. Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare.

Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul indicat in Regulamentul General regăsibil pe site și în Politica de confidentialitate.

Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, având posibilitatea să vă setați individual dreptul de acces al Facebook-ului la datele dumneavoastră, însă trebuie să înţelegeţi că, în limitele acestui filtru pe care îl aveți la dispoziție, Facebook funcţionează într-un mod unitar pentru pentru toate paginile şi toţi utilizatorii, astfel că dacă interacţionaţi cu pagina noastră (ceea ce puteţi alege să nu faceţi), vom putea avea acces în mod automat la anumite date despre dumneavoastră, după cum am arătat mai sus.

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale. În privința partajării informațiilor de către Facebook, vă rugăm să consultați politica Facebook.

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi: (a) Facebook, care este operator asociat cu privire la datele dumneavoastră; (b) alte entităţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm; (c) societăți care ne oferă produse și servicii (împuterniciţi), cum ar fi furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă aferenţi, furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică. De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți: (a) în cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens; (b) persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră; (c) în cazul în care pagina este transferată în administrarea altei entităţi; (d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale; (e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau (f) pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța Virgin Radio Romania, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

Terţii cărora le punem la dispoziţie informaţiile dumneavoastră personale conform specificațiilor de mai sus sunt limitaţi (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informațiile dumneavoastră personale sunt supuşi obligațiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezenta notă de informare și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea efectuată de Facebook. Cu excepția cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ fără a obtine acordul dumneavoastra prealabil.

Ca regulă generală, datele dumneavoastră nu sunt transferate de noi către destinatari dinafara Uniunii Europene. Dacă totuşi acest lucru se va întâmpla, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informațiile dvs. personale în mod adecvat, cum ar fi încheierea de clauze standard aprobate de Comisia Europeană, şi vom actualiza această nota de informare. De asemenea, Facebook poate transfera datele dumneavoastră înafara Uniunii, chestiune cu privire la care vă rugăm să consultați politica Facebook.
În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. Pe perioada administrării contului de către Virgin Radio Romania, acesta va asigura respecta drepturilor dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat. Deşi suntem operatori asociaţi cu Facebook, între noi şi Facebook nu există o prelucrare realmente comună de date, astfel încât noi nu putem gestiona decât cererile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea efectuată de noi. Dacă vreţi să vă exercitaţi vreunul din drepturi faţă de Facebook, va rugăm să vă adresaţi Facebook după cum este indicat în politica sa.

(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.
(b) Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE, dacă transferăm datele dumneavoastră personale într-o asemenea ţară.

(c) Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispunem.
(d) Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, • prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale, • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
(e) Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: • Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte; • transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
(f) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare; • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem; • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau • pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale.
(g) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul. Vă rugăm să rețineți: • Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire. • Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz. • Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

• Exercitarea drepturilor dumneavoastră:

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la adresa office@europafm.ro sau puteți transmite o scrisoare pe adresa Europa FM – Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park | Sector 2, Bucureşti.

Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi direct pe noi pentru a vă putea soluţiona problema.
Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Telefone: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.602, Email: anspdcp@dataprotection.ro

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Vom trata datele dumneavoastră personale conform notei de informare în baza căreia sunt colectare datele respective, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact ale Europa FM la adresa gdpr@europafm.ro sau puteți transmite o scrisoare pe adresa Europa FM – Şoseaua Pipera, nr. 46D-46E-48, Clădirea B din Oregon Park | Sector 2, Bucureşti

Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal